Quê Hương Việt Nam

Đọc và viết cho Quê Hương Việt Nam là để biết, để suy gẫm và để bảo tồn cái hay cái đẹp của Quê Hương ḿnh qua nhiều thế hệ.                                                                     

Lịch Sử Việt Nam 


Vượt Ngũ Lĩnh, quân Tần đánh chiếm Bách Việt
Sử lược Việt Nam
thời cận đại 1920-2020:

Chương9_3 ; Chương9_2 ; Chương9_1 ;
Chương8_0 ; Chương7_2 ; Chương7_1 ;
Chương6_2 ; Chương6_1 Chương5_2 ;
Chương5_1 ; Chương4_2 ; Chương4_1 ;
Chương3_3 ; Chương3_2 ; Chương3_1 ;
Chương2_2 ; Chương2_1 ; Chương1_1
Sử lược Việt Nam thời cận đại 1920-2020: P1, P2, P3, P4, P5
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Tám thế kỷ vọng cố hương: Ḍng dơi hoàng tộc Lư Việt Nam tại Hàn Quốc t́m về nguồn cội
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNHậu duệ nhà Lư t́m về nguồn cội
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Vua nước Việt cất quân thảo phạt Trung Quốc nhưng vẫn đước Hoàng đế phương Bắc khen thưởng

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Tứ Thư Ngũ Kinh 
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Liên minh 6 nước chống Tần (Youtube, sử gia Phạm Trần Anh)
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Dũng Tướng Đại Việt đánh bại quân Nguyên Mông hai lần tại Triều Tiên, ông là ai?
Vua Gia Long tự đóng 1200 tàu chiến
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Chúc Nguyễn Phúc Tần và trận hải chiến lịch sử năm 1644

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Chức Tổng Đốc có từ khi nào?
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Khái quát lịch sử Sài G̣n từ trước khi xuất hiện người Việt đến nay
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNChúa Tiên với cuộc Nam tiến
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Những chuyện bên lề Hiệp Định Geneve

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Văn hoá Việt Nam là của Dân Tộc Việt Nam
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Việt Nam không hề đánh chiếm Thuỷ Chân Lạp

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNVương Thông bó tay để đợi bại vong_P7 
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNMộc Thục mang nhục ở đất Nam_P6
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNLiễu Thăng bỏ mạng ở Quỷ Môn Quan_P5

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Ô Mă Nhi kiêu binh tất bại_P4
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNToa Đô tử trận tại Đại Việt_
P3
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNThoát Hoan thất bại tại Đại Việt_
P2
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNNhững Tướng lĩnh nỗi danh quân Nguyên đă thất bại tại Đại Việt_
P1
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNNguyên sử
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Người Miêu: Lịch sử của một dân tộc lưu vong
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Lừng Danh Sử Việt
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
460 năm Nguyễn Hoàng vào Thuận Hoá 1958-2018
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Lư Thường Kiệt phá Tống b́nh Chiêm
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Gốc Miêu và dấu tích văn hoá Việt -
Phần 1
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Nước Xích Thần, nước Xích Quỷ, Trận Trác Lạc - Phần 2
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNBiệt sắc đặc thù chủng Việt -
Phần 3
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNVăn minh thế giới -
Phần 4
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Người Việt Nam bắt đầu gọi nước Tàu là Trung quốc từ khi nào?
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Kinh Dương Vương
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Về Tài Liệu Dân Tộc Kinh ở Quảng Tây

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Bao Lần Dang Dở - Vua Duy Tân
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNNgôi mộ Vua Hàm Nghi ở Thonac (Pháp)

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Vua Triều Nguyễn
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Việt Nam Sử Lược (Trần Trọng Kim)
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Đại Việt Sử Lược (Khuyết danh)
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Đại Việt Sử Kư Toàn Thư (Lê Văn Hựu, Ngô Sĩ Liên...)
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Việt Sử Toàn Thư
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
An Nam Chí Lược (Lê Tắc)
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (QSQ Triều Nguyễn)
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNBách Việt Trong Ḷng Đại Việt
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Nam Hải: Biển của Nước Nam

Thơ Văn

Lệ "Vinh Quy Bái Tổ" bắt đầu từ Trạng Nguyên nào trong sử Việt?
Trạng Tỏi
Thư Thất Điều của Phan Chu Trinh gởi cho Vua Khải Định ở Paris năm 1922
Phan Châu Trinh - Người đi trước thời đại cả trăm năm
Truyện Thuư Kiều (Pdf Format)
Huyền Sử Rồng Tiên
Nhận Định về Chữ Việt trong Quốc hiệu Việt Nam
Sơ Lược về Nguồn Gốc một số Địa Danh Miền Nam   
Văn Hoá Việt Nam
Ngôi Chùa Việt Cổ Nhất Trân Đất Pháp
Thuyền Xưa Viễn Xứ Thuyền Xưa Viễn Xứ  (Eng.)
Chinh Phụ Ngâm
Tự Lực Văn Đoàn_Kỳ 2
Tự Lực Văn Đoàn_Kỳ 1
Thơ Hồ Xuân Hương (Chữ Nôm và Quốc Ngữ)

 Quê Hương Mến Yêu

6 công tŕnh đầu tiên được xây dựng tai Sài g̣n Gia định với lịch sử 300 năm
Nh́n lại nền Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà_Sự tiếc nuối vô bờ bến  
Thắng Cảnh Ḥn Chồng Nha Trang
Kiên Giang: Ḥn Phụ Gảy Đỗ 
Hội An Ước Mơ 
Dac san mien Trung - Quang NgaiHương Don
Ngũ Hành Sơn
Vọng Về Phố Hội An
Tưởng Nhớ Chí Sĩ Phan Châu Trinh

Văn Hoá

Tại sao Việt Nam không bị đồng hoá sau 1000 năm Bắc thuộc
Trước nỗi đau mất nước gần kề...lại tưởng tiếc một thời oanh liệt của Phật Giáo Việt Nam
Chiêm ngưỡng di tích Phật Giáo ở Tích Lan

Quảng Ngăi Xưa thời Việt Nam Cọng Hoà
Vua Gia Long tự đóng 1200 tàu chiến

Hương vị ngày Xuân

Nguồn gốc tên họ Việt Nam
Tại sao hai nước Chiêm Thành và Chân Lạp biến mất trên bản đồ thế giới?
Trung cọng sẵn sàng xâm chiếm Việt Nam_Bài_01
Trung cọng sẵn sàng xâm chiếm Việt Nam_Bài_02
Trung cọng sẵn sàng xâm chiếm Việt Nam_Bài_03
Trung cọng sẵn sàng xâm chiếm Việt Nam_Bài_04

Trở lại